Přehled rozhodujících termínů při vytváření JŘ 2007/2008:


Ohrožené tratě v roce 2007:

Podle prvního návrhu jízdního řádu 2007/2008 jako každoročně nezklamal Ústecký kraj. Pro příští rok neobjednal dopravu na 84 kilometrech tratí, což představuje o 25 km větší rušení než na konci loňského roku.

Kraj má v plánu zastavit osobní dopravu na trati č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova (40 km) bez náhrady. A také na trati č. 113 Lovosice - Most (44 km) je v plánu zrušit vlaky a nahradit je autobusy.

Obvyklým argumentem je cena, kterou kraj platí za základní dopravní obslužnost. A autobusy jsou pro kraj při současné dopravní politice levnější. Dokud se zásadně nezmění a nesrovnají podmínky mezi silnicí a železnicí, bude se tento rituál každoročně opakovat tak dlouho, až zůstanou v provozu je koridory a některé dráhy celostátního charakteru spojující krajská města.

V kuloárech Ústeckého kraje se ale ve vší tajnosti hovoří o mnohem větším rušení tratí na konci letošního roku.

Seznam tratí na území Ústeckého kraje, kde je snaha zastavit pravidelnou osobní dopravu od 9. prosince 2007:

(tyto uvedené informace jsou bez jakékoli záruky)

Jak se podle posledních zpráv na konci léta ukazuje, zatím se zdá, že vlaky od 9. prosince nevyjedou na třech tratích, vyznačených v seznamu tučně.

Ale nic ještě není jisté, vzpomeňme na konečný návrh JŘ 2006/2007 z první poloviny září 2006, který ještě na tratích 164 a 165 na Kadaňsku uváděl spoje v obvyklém rozsahu za poslední roky a přesto vlaky od 10. prosince 2006 na těchto tratích nevyjely. Definitivně se rozhodlo až v průběhu měsíců září a října. Výjimkou samozřejmě zůstal úsek Kadaň-Prunéřov - Kadaň-Předměstí.

Ústecký kraj od 9. prosince 2007 rovněž neobjedná osobní vlaky na dvou hlavních tratích:

Dalším krajem, který se letos rozhoduje, zda zruší nějakou železniční trať je kraj Karlovarský. V průběhu července se k nám dostala zpráva, že se vyvíjí snaha v příštím roce neobjednat dopravu na dvou tratích v kraji. Kromě již skomírajícího úseku Aš - Hranice v Čechách, kde již v současnosti jezdí pouze jeden pár vlaku denně a o zastavení dopravy se hovořilo již v minulém roce je tendence zastavit osobní dopravu také na trati do Merklína.

Seznam tratí na území Karlovarského kraje, kde je snaha zastavit pravidelnou osobní dopravu od 9. prosince 2007:

(rovněž i tyto informace jsou bez jakékoli záruky, a to přesto, že pocházejí z důvěrného zdroje)

Tratě, kterým hrozí v následujících letech jejich zrušení:

Podle Generelu železniční dopravy Jihomoravského kraje jsou ohroženy tyto tratě:

Zde je k nahlédnutí generel dopravy Jihomoravského kraje - mapa ve formátu PDF (3,9MB)

Také tradičně "anti-železniční" Ústecký kraj má v plánu rušit další tratě

Podle dosud zveřejněných informací na Dopravním webu se Ústecký kraj výhledově chystá zrušit téměř všechny regionální tratě ve svém hejtmanství. Železniční tratě mu jsou na obtíž, protože regionální dopravu musí dotovat částkou cca 330 mil. korun ročně.

Údajně je připraven plán na likvidaci celkem až 14 tratí v Ústeckém kraji. To je rozsah, který nemá v našich zeměpisných šířkách obdoby.

Hovoří se zejména o uzavření těchto tratí:

* tučně jsou označeny tratě, kde se již zrušení „podařilo“

Další železniční tratě, na kterých hrozí v nejbližších letech zastavení pravidelného provozu osobní železniční dopravy:

Jedná se o tratě č. 063, č. 175 a č. 191

063 Bakov nad Jizerou - Kopidlno

V úseku Rabakov - Kopidlo byl v návrhu JŘ 2006/2007 omezený provoz! (vlaky měly jezdit jen v sobotu a v neděli)

Problém tratě č.063 je její umístění - leží na území 2 krajů (Královehradecký a Středočeský). Stačí aby jeden z nich neobjednal základní dopravní obslužnost a je ohrožena existence celé tratě.

Nakonec se kraje dohodly a vlaky od 10. prosince 2006 na trať vyjely, ale co bude příští rok, to zatím nikdo přesně neví. Situaci na trati 063 budeme sledovat.

175 Rokycany - Nezvěstice

Podle koncepce dopravy Západočeského kraje se budou v krátkodobém horizontu rušit třatě č.175(částečně) a č.191 (úplně).
Vlaky v těchto místech pravděpodobně do roku 2010 nahradí "asi opět levnější" autobusy.

Na této trati je v plánu zrušit úsek Mirošov-město - Nezvěstice! (vlaky pojedou z Rokycan pouze do Mirošova-město)

Vzhledem k záměrům kraje, které loni uveřejnil ve svém generelu dopravy, zvažuje firma Rosso v Mirošově zahájení přepravy svitků po silnici. Protože tato přeprava je hlavní komoditou v nákladní dopravě na této trati, znamenalo by to další citelnou ránu pro tuto trať.

191 Nepomuk - Blatná


 

Jak lze podle předběžného návrhu JŘ 2006/2007 usuzovat, vlaky ještě příštím roce pojedou. Kdy přesně má ke zrušení provozu dojít nikde napsáno není! Ke zrušení pravidelné železniční osobní dopravy se v koncepci dopravy Plzeňského kraje uvádí na str. 139 pouze "V KRÁTKODOBÉM PLÁNU ROZVOJE", který ale není blíže časově specifikován.

Vzhledem k tomu, že o STŘEDNĚ DOBÉM PLÁNU ROZVOJE se hovoří jako o stavu dopravní infrastruktury kolem roku 2020 a v dlouhodobém kolem roku 2030, pak se můžeme jen domnívat, že ke zrušení vlaků na těchto dvou tratích by mělo podle této koncepce dojít nejpozději do roku 2010 (pokud někdo nezasáhne).

Občané se měli možnost k této koncepci vyjádřit pouze v období od 1. do 31. května roku 2006, což byla příliš krátká doba - vzhledem k tomu, že řada z nich (i Těch, kterých se to přímo týkalo) vůbec o této koncepci kraje nebyla informována.

A pokud ještě vezmeme v úvahu to, že v tak krátkém období byl tento vcelku obsáhlý 162 stránkový dokument "schovaný" na webových stránkách Plzeňského kraje a o zrušení železnice je napsáno jen několik řádků na str.139, jeví se celá tato akce opět jako snaha prosazení "vyšších zájmů" bez povšimnutí místních obyvatel.
 


Přehledné informace tratí navržených v roce 2005 na zrušení:

Seznam železničních tratí, na kterých bylo původně navrhnuto zastavení osobní železniční dopravy :

číslo trať délka vlkm náhrada poznámka
O13 Bošice - Bečváry 11 km  14236  Bez náhrady nulová frekvence
O94 Vraňany - Lužec nad Vltavou 3 km  12357  částečně-NAD dle zjištěné frekvence neekonomický- minimální počet cestujících
O95 Vraňany – Straškov 14 km  11042  Bez náhrady  
O96 Straškov – Zlonice 19 km  27871  Bez náhrady  
125 Krupá – Kolešovice 12 km  18748  Bez náhrady nulová frekvence
126 Rakovník – Louny 48 km  164127  částečně-NAD  
173 Beroun, Závodí -
- Rudná u Prahy - Praha
32 km  135301  částečně-NAD zájem hl. m. Prahy v úseku Rudná - Praha
210 Vrané nad Vltavou - Dobříš
Pracovní Den (PO-PA)
32 km  155320  částečně-NAD dle zjištěné frekvence neekonomický- minimální počet cestujících
210 Vrané nad Vltavou - Dobříš
víkend (SO+NE)
32 km  68759  částečně-NAD není v zájmu Středočeského kraje, ale v zájmu hl. m. Prahy – výjezd rekreantů z Prahy
233 Čelákovice – Mochov 4 km  15804  částečně-NAD dle zjištěné frekvence neekonomický- minimální počet cestujících
Celkem zrušeno:  175 km   623565   

NAD - Náhradní Autobusová Doprava, provozovaná Českými drahami
vlkm - Vlakový kilometr

Středočeský kraj odsouhlasil, že přestane dotovat dopravu celkem na 175 km tratí a ročně neobjedná základní dopravní obslužnost v drážní dopravě ve výši celkem 623565 vlakových kilometrů. Tímto krokem "ušetří" 20,6 mil. Kč. Ale je třeba si uvědomit, že této částky připadá více než 5 miliónů na poplatek za použití dopravní cesty, který dopravce (České Dráhy) platí správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Naproti tomu náhradní autobusová doprava (linkový autobus) je od silniční daně osvobozena a autobus žádný jiný poplatek za užívání silnice neplatí. Za rušení osobní dopravy na regionálních tratích je také zodpovědný stát a ministerstvo dopravy, které vytváří nerovnoměrné podmínky mezi silniční a železniční dopravou (upřednostňuje neekologickou silniční dopravu!).

V dalších krajích je otazník nad provozem těchto tratí:

Navrhované řešení na jednotlivých tratích:

013 Bošice - Bečváry


Navrhované řešení:

094 Vraňany - Lužec nad Vltavou


Navrhované řešení:

095 Vraňany – Straškov (- Libochovice)


Navrhované řešení:

096 (Roudnice nad Labem -) Straškov – Zlonice


Navrhované řešení:

125 Krupá – Kolešovice


Navrhované řešení:

126 Rakovník – Louny


Navrhované řešení:

173 Beroun-Závodí - Rudná u Prahy - Praha-Smíchov


Navrhované řešení:

210 (Praha -) Vrané nad Vltavou - Dobříš


Navrhované řešení: Negativní dopad:

233 Čelákovice – Mochov


Navrhované řešení: